Regulamin - UWAGI KOŃCOWE
szczegóły w Komunikacie Startowym --> Najbliższy Etap.

 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • zawody zostaną rozegrane z wykorzystaniem systemu elektronicznego potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent;
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego);
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • za stan zdrowia uczestnika odpowiadają osoby zgłaszające;
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełni świadczeń;
 • ostateczna interpretacja regulaminu i komunikatu startowego należy do organizatorów;
 • za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • każdy uczestnik zgłaszając się na imprezę akceptuje niniejszy regulamin Akademickiej Imprezy na Orientację Nocny Sztubak;
 • bieżące informacje na stronie www.sztubak.almanak.pl.