Regulamin - ORGANIZATOR I FORMUŁA
szczegóły w Komunikacie Startowym --> Najbliższy Etap.

ORGANIZATOR
  • Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
  • Kierownik zawodów: Wojciech Suchy, tel. 502 76 55 36
RODZAJ I FORMA ZAWODÓW

• Zawody o charakterze edukacyjnym i popularyzującym biegi na orientację na terenach miejskich.
• Treningowe Biegi na Orientację.