Koncepcja

Nocny Sztubak to cykl imprez na orientację rozgrywanych w terenie miejskim wieczorową porą, tak by bez przeszkód można było na nie dojechać po pracy czy po szkole. Skierowany jest głównie do szeroko rozumianej społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, wykładowców, pracowników i wszystkich, którzy czują się związani z trójmiejskim środowiskiem akademickim. Mile widziane są również osoby spoza kręgu akademickiego, zwłaszcza młodzież w wieku "przedstudenckim" ;-), byli studenci, czy rodzice z dziećmi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i mieszkańców, którzy nie mogą brać udziału w weekendowych Grach Parkowych na Orientację zapraszamy na cykl imprez przygotowany specjalnie dla Was. Głównym celem imprezy jest promowanie aktywnego sposoby spędzania czasu wśród młodzieży akademickiej, promocja imprez na orientację oraz promocja trójmiejskich uczelni, jako obiektów otwartych na ciekawe inicjatywy.

Docelowo cykl będzie spięty w całość pod nazwą Liga Nawigacji Precyzyjnej. W każdym roku akademickim (okres jesienno - zimowo - wiosennym) planujemy rozegrać 6-8 imprez, których wyniki tworzyć będą klasyfikację łączną w systemie pucharowym. Na każdym etapie uczestnicy będą mieli do wyboru jedną z czterech tras różniących się długością oraz stopniem trudności.

Zawody rozgrywane są przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent. Na mecie każdy dostanie wydruk przebiegu swojej trasy, który będzie mógł porównać z innymi uczestnikami a w wynikach zamieszczone będą szczegółowe międzyczasy.

Zwycięzcą każdego etapu na danej trasie jest osoba / zespół, który pokona całą trasę bezbłędnie w jak najkrótszym czasie. W zależności od zajętego miejsca i trasy każdy zawodnik otrzymuje określoną liczbę punktów przeliczeniowych. Punkty za udział w kolejnych etapach sumują się decydując o zajmowanym miejscu w klasyfikacji generalnej. Osoba, która uzyska najwięcej punktów wygrywa Ligę. Do klasyfikacji generalnej liczą się cztery najlepsze starty każdego uczestnika. Aby dać możliwość udziału na różnych trasach bez konieczności deklarowania się na początku cyklu na wybraną trasę każda z nich będzie miała różną liczbę punktów możliwą do zdobycia (odpowiednie wagi) a klasyfikacja będzie wspólna dla wszystkich tras.

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn. Najlepsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną uhonorowane specjalnymi Pucharami Nawigacji Precyzyjnej SZTUBAK.