Regulamin - PROGRAM
szczegóły w Komunikacie Startowym --> Najbliższy Etap.

18:30-20:00 praca biura zawodów, zapisy uczestników. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
19:00 godzina „zero” – rozpoczęcie zawodów
19:01-20:00 starty interwałowe wszystkich zawodników / zespołów
20:30 godzina zamknięcia mety.
20:30-21:30 planowane zbieranie punktów.

Dla każdego zespołu zgłoszonego internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Rezerwacja map obowiązuje do godz. 19:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy, a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map.