Zgłoszenia

Przygotowujemy listy startowe. Jeżeli jeszcze chcesz wystartować zapraszamy do biura zawodów w miarę dostępnych map.