Regulamin - OPŁATA STARTOWA

Termin zgłoszeń z promocyjną (niższą) opłatą startową upływa we wtorek przed daną edycją o godzinie 20:00, po tym terminie oraz w bazie obowiązywać będzie wyższa opłata starowa zgodnie z poniższą tabelą.

  Osoby zgłoszone w terminie do wtorku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
 Osoby do 18 roku życia 10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
 Dorośli powyżej 18 lat 15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
 Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla zespołu)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
 Zakup karty SportIdent
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł


Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.
Opłatę startową opłacamy w biurze imprezy.