Regulamin - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
szczegóły w Komunikacie Startowym --> Najbliższy Etap.

Osoby niepełnoletnie do 18-tego roku życia mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów. Podczas rejestracji należy w sekretariacie zawodów pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale POBIERZ). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.